รายนามลูกค้า

 • บริษัท โมส เมดดิกาจำกัด
 • บริษัทน้ำตาลครบุรี จำกัด มหาชน
 • บริษัท SEA WEALTH FROZEN FOOD CO.,LTD.
 • บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด
 • บริษัท โซนี่เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
 • บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
 • บ. Pandora production (นิคมอัญธาณี , ลำพูน)
 • บ. ไทยคม
 • บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด
 • ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ระยอง)
 • บริษัท ซังเค ซัมมิท (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด
 • บริษัท เอเชียโมดิฟายด์สตาร์ช จำกัด
 • บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
 • หจก. เอ็ม.เอช.ซี มายเซอร์วิส
 • บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จำกัด
 • NHK SPRING(THAILAND)CO.,LTD
 • บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • AIS (Advance Info Service)
 • บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด (PTTAC)
 • บริษัท ไอเอชไอ เทอร์โบ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท Allegro MicroSystems (Thailand) Co., Ltd.
 • ร้านยางเอ็นพีไทร์ เซอร์วิส
 • แม็ก แอนด์ ไทร์ MAG & TI RE KORAT
 • บริษัท Ajinomoto สระบุรี